Anor för Eva Carolina Edström

Eva Carolina Edström. Född 1867-04-18 i Sundsvall (Y). Död 1944-09-10 i Lidingö (AB). (Far I:1, Mor I:2)

Generation I

I:1 f
Olof August Edström. Bankdirektör. Tysk vice konsul. Född 1822-04-16 i Sundsvall (Y). Död 1915-12-20 i Stockholm. (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

Gift 1853-12-01 med efterföljande ana.

Barn:
August Enzio Edström. Lektor. Född 1854-12-22 i Sundsvall (Y). Död 1926-12-31.
Olof Hjalmar (Brolle) Edström. Jägmästare. Född 1857-02-04 i Sundsvall (Y). Död 1934.
Elin Maria Catharina Edström. Född 1859-07-26 i Sundsvall (Y).
Linda Elisabet Edström. Född 1861-10-02 i Sundsvall (Y). Död 1939.
Eva Carolina Edström. Född 1867-04-18 i Sundsvall (Y). Död 1944-09-10 i Lidingö (AB). (Se Proband).

I:2 m
Eva Maria Rothman. Född 1828-07-04 i Sundsvall (Y). Död 1923-04-18 i Stockholm. (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4)

Gift 1853-12-01 med föregående ana.

Generation II

II:1 ff
Olof Niklas Edström. Handlare. Född 1789-06-18 i Frösö (Z). Död 1871-04-21 i Sundsvall (Y). (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)

Gift 1817-12-07 i Sundsvall (Y) med efterföljande ana.

Barn:
Johan Anton Edström. Född 1820-01-22 i Sundsvall (Y). Död före 1824.
Olof August Edström. Född 1822-04-16 i Sundsvall (Y). Död 1915-12-20 i Stockholm. (Se I:1).
Fredrik Emanuel Edström. Född 1824-06-13 i Sundsvall (Y). Död före 1835.

II:2 fm
Märta Catarina (Mia) Forssgren. Född 1794-09-29. Död 1865-10-11 i Sundsvall (Y). (Barn I:1, Mor III:4)

Gift 1817-12-07 i Sundsvall (Y) med föregående ana.

 

II:3 mf
Erik Olof Rothman. Revisor i Krigskommissariatet. Skeppsklarerare. Fransk vice konsul. Född 1783-05-12 i Åhus (L). Död 1865-09-27 i Sundsvall. Flyttade 1811 från Stockholm till Tegelhagen, Sollentuna (AB). Flyttade 1812 från Tegelhagen, Sollentuna (AB) till Stockholm. .

"Studerade i Uppsala och anställdes sedan vid "Krigskommissariatet” med titeln revisor. Som sådan deltog han i fälttågen i Finland 1808-09, i Tyskland och Norge 1813-14 och dekorerades med Karl-Johans-medaljen. Under en kurirresa genom natt och dag över Haparanda och Torneå sammanträffade han med G. M. Armfelt, till vilken han medförde budskap från fröken Magdalena Rudenschöld, nära bekant med Rothmans mor; genom Armfelt erhöll han anbud på en högst fördelaktig anställning i rysk tjänst, men avslog det av patriotiska skäl. Under det tyska fälttåget svårt insjuknad i nervfeber, vårades han omsorgsfullt på ett slott av en belgisk familj v. Podesta. Vid samma tid fattade en ung och rik tyska ett livligt tycke för den unge svensken; denne, som redan fäst sig i hemlandet, stod emellertid frestelsen emot. Vid hemkomsten fann han sin f.d. fästmö förlovad med en prästman." (Barn I:2, Far III:5, Mor III:6)

Gift 1:o med Elisabeth Krok. Född 1799-03-10. Död 1826-07-25 i Sundsvall (Y).

Gift 2:o 1827-09-09 i Alnö (Y) med efterföljande ana.

Barn:
Eva Maria Rothman. Född 1828-07-04 i Sundsvall (Y). Död 1923-04-18 i Stockholm. (Se I:2).
Carolina Olivia Rothman. Född 1830-07-03. Död 1835-03-18 i Sundsvall (Y).
Erik Erland Rothman. Skeppsklarerare. Fransk vice konsul. Född 1832-06-09 i Sundsvall (Y). Död 1896-06-22 i Sundsvall (Y). Ledamot av drätselkammaren och satt i stadsfullmäktige 1877-1892. Han hade flera förtroendeuppdrag och var bl a styrelseledamot i Sundsvalls Sparbank 1871- 1894 och Sundsvalls Utskänkning AB

Gift 3:o 1839 med Jacobina Ulrika Unéus. Född 1807-04-11. Död 1840-01-05 i Sundsvall (Y). Flyttade 1810 från Härnösand till Tegelhagen, Sollentuna (AB). Flyttade 1812 från Tegelhagen, Sollentuna (AB) till Stockholm. Flyttade 1813 från Stockholm till Gorsingeholm, Strängnäs sfs (D). Flyttade 1837 från Stockholm till Sundsvall (Y).

II:4 mm
Eva Elisabet Fluur. Född 1800-10-10. Död 1833-08-27 i Sundsvall (Y). Är noterad som fosterdotter hos sin faster Eva Maria. (Barn I:2, Far III:7, Mor III:8)

Gift 1827-09-09 i Alnö (Y) med föregående ana.

Generation III

III:1 ff f
Olof Edström. Handlare. Född 1750-06-18. Flyttade från Glasätt, Frösö (Z) till Östersund (Z). Död omkring 1813. Flyttade 1813-06-16 från Östersund (Z) till Sundsvall (Y). (Barn II:1)

Gift med efterföljande ana.

Barn:
Helena Sofia Edström. Född 1783-01-19.
Olof Niklas Edström. Född 1789-06-18 i Frösö (Z). Död 1871-04-21 i Sundsvall (Y). (Se II:1).

III:2 ff m
Catharina Christina Lidberg. Född 1759-10-19. Död 1837-03-23 i Sundsvall (Y). (Barn II:1)

Gift med föregående ana.

 

II:4 fm m
Anna Lisa Bergman. Född 1766. Död 1811. (Barn II:2)

Före äktenskapet

Barn:
Märta Catarina (Mia) Forssgren. Född 1794-09-29. Död 1865-10-11 i Sundsvall (Y). (Se II:2).

Gift 1795 med Per Nordling. Handlare. Född 1767.

 

III:5 mf f
Teodor Volter Rothman. Tullförvaltare. Född 1755-02-16 i Kristianstad. Död 1819-01-21 i Gorsingeholm, Strängnäs sfs (D). Flyttade 1811 från Stockholm till Tegelhagen, Sollentuna (AB). Flyttade 1812 från Tegelhagen, Sollentuna (AB) till Stockholm. Flyttade 1813 från Stockholm till Gorsingeholm, Strängnäs sfs (D).

Student vid Lunds Universitet 1776, tullnär i Åhus 1782. (Skånska Nat). Tullförvaltare vid Stora Sjötullen i Stockholm 1791.

Han blev en aktiv biodlare och gav ut skriften; "Handledning wid bi-skötseln, ärnad til den okunnige bi-skötarens nytta: författad uti den oafbrutne ordning, hwari bi-skötseln bör företagas från den dag bien om wåren utsläppas til desz de om efterhösten sättas i sit winter- stånd. Skrifwen : och utgifwen af Th. W. Rothman. Stockholm. Tryckt hos C.F. Marquard 1800."

(Barn II:3, Far IV:9, Mor IV:10)

Gift 1:o 1782-10-16 i Åhus (L) med efterföljande ana.

Barn:
Erik Olof Rothman. Född 1783-05-12 i Åhus (L). Död 1865-09-27 i Sundsvall. (Se II:3).
Carl Gustav Rothman. Löjtnant. Född 1784-11-10 i Åhus (L).
Christina Carolina Rothman. Född 1786-02-11 i Åhus (L).
Teodor Fredrik Rothman. Född 1788-07-05 i Maria Magdalena (AB). Död 1788-07-14 i Hornstull, Brännkyrka (AB).
Teodor Gustaf Rothman. Kapten. 1803 kadett vid Haapaniemi Militärskola i Finland. 1807 fänrik vid Dal Regemente. Löjtnant 1812, kapten 1815, kompanichef för Mora kompani från 1818 till 1836. Avsked ur armén 1846. Riddare av Kongl Swärds ordern 1826. Född 1789-09-26 i Maria Magdalena (AB). Död 1854-05-28 i Dagsbo, Västrum (H).
Charlotta Gustava Rothman. Född 1791-05-09 i Maria Magdalena (AB). Död 1791-12-10 i Maria Magdalena (AB).
Sofia Maria Rothman. Född 1795-03-25 i Maria Magdalena (AB).

Gift 2:o 1811-03-10 i Maria Magdalena (AB) med Carolina Margareta Nässler. Född 1768-12-10 i Bygdeå (AC). Flyttade 1810 från Härnösand till Tegelhagen, Sollentuna (AB). Flyttade 1812 från Tegelhagen, Sollentuna (AB) till Stockholm. Flyttade 1813 från Stockholm till Gorsingeholm, Strängnäs sfs (D). Död 1837-02-25 i Jakob (AB).

III:6 mf m
Christina Catharina Nordanwehr. Född 1752-09-17 i Åhus (L). Död 1802-01-24 i Maria Magdalena (AB). (Barn II:3, Far IV:11, Mor IV:12)

Gift 1782-10-16 i Åhus (L) med föregående ana.

 

III:7 mm f
Gabriel Fluur. Inspektor. Född 1762-06-20 på Västerhiske, Umeå lfs (AC). Död 1801-12-08 i Strömbäck, Umeå lfs (AC). Dödsort i Umeå sfs (AC). Inspektor på Strömbäcks Glasbruk. (Barn II:4, Far IV:13, Mor IV:14)

Gift med efterföljande ana.

Barn:
Anna Maria Fluur. Född 1792.
Christina Christiana Fluur. Född 1794.
Gabriel Fluur. Handlare Född 1796-03-11.
Eva Catharina Fluur. Född 1799. Död omkring 1801.
Eva Elisabet Fluur. Född 1800-10-10. Död 1833-08-27 i Sundsvall (Y). (Se II:4).
Erik Mårten Fluur. Född 1801-11-09 i Strömbäck, Umeå lfs (AC).

III:8 mm m
Christina Elisabeth Jurvelius. Född 1769-03-09 i Brahestad-Raahe (SF). (Barn II:4, Far IV:15, Mor IV:16)

Gift med föregående ana.

Generation IV

IV:9 mf ff
Olof Torsson Rothman. Murarmästare. Mästare 1784-02-21 i Kristianstad sfs (L). Född beräknat 1733. Död 1810-02-04 i Kristianstad sfs (L). (Barn III:5)

Gift 1:o med efterföljande ana.

Barn:
Teodor Volter Rothman. Född 1755-02-16 i Kristianstad. Död 1819-01-21 i Gorsingeholm, Strängnäs sfs (D). (Se III:5).
Olivia Rothman. Född 1762-06-28. Död 1846-12-05 i Stockholm.
Anna Rothman. Död före 1812.
Petter (Volter) Rothman. Underofficer. Född 1767-06-01 i Kristianstad sfs (L).
Nils Rothman. Född 1770-06-07 i Kristianstad sfs (L). Död 1771-01-23 i Kristianstad sfs (L).
Sissa Rothman. Född 1770-06-07 i Kristianstad sfs (L). Död 1770-12-26 i Kristianstad sfs (L).
Niklas Rothman. Murargesäll. Född 1772-04-29 i Kristianstad sfs (L). Död mellan 1792 och 1812.
Cecilia Rothman. Född 1775-02-25 i Kristianstad sfs (L). Död mellan 1792 och 1812.
Olof Rothman. Född 1778-11-23 i Kristianstad sfs (L). Död 1779-10-13 i Kristianstad sfs (L).

Gift 2:o 1805-03-08 i Kristianstad sfs (L) med Christina Olsdotter. Född beräknat 1749. Död 1812-01-16 i Kristianstad sfs (L).

IV:10 mf fm
Bengta Andersdotter. Född beräknat 1734. Död 1792-01-11 i Kristianstad sfs (L). (Barn III:5)

Gift med föregående ana.

 

IV:11 mf mf
Erik Volter Nordanwehr. Tingsnotarie 1739 i Riseberga (L). Tullnär vid Lilla Tullen 1747 i Åhus (L). Född beräknat 1711. Död 1787-03-05 i Åhus (L). (Barn III:6, Far V:21, Mor V:22)

Gift 1749 i Åhus (L) med efterföljande ana.

Barn:
Volter Petter Nordanwehr. Född 1750-05-05 i Åhus (L).
Christina Catharina Nordanwehr. Född 1752-09-17 i Åhus (L). Död 1802-01-24 i Maria Magdalena (AB). (Se III:6).
Wolter Nordanwehr. Född 1753-11-22 i Åhus (L).
Eva Charlotta Nordanwehr. Född 1755-03-08 i Åhus (L). Död 1756-03-30 i Åhus (L).
Wolter Nordanwehr. Född 1756-04-05 i Åhus (L).
Magdalena Nordanwehr. Född 1759-08-24 i Åhus (L). Död 1778-03-07 i Åhus (L).
Maria Elisabet Nordanwehr. Född 1760-09-26 i Åhus (L). Död 1760-10-28 i Åhus (L).
Sebastian Nordanwehr. Född 1761-11-11 i Åhus (L). Död 1761-11-15 i Åhus (L).
Petronella Nordanwehr. Född 1763-12-27 i Åhus (L).
Sebastian Nordanwehr. Född 1766-11-11 i Åhus (L).

IV:12 mf mm
Hedvig Charlotta Marille. Född 1725-06-08 i Åhus (L). Död 1790-12-29 i Åhus (L). (Barn III:6, Far V:23, Mor V:24)

Gift 1749 i Åhus (L) med föregående ana.

 

IV:13 mm ff
Christian Fluur. Komminister. Född 1737-03-14 i Umeå lfs (AC). Död 1779-08-09 i Umeå lfs (AC). (Barn III:7, Far V:25, Mor V:26)

Gift 1:o 1759-03-20 i Umeå lfs (AC) med efterföljande ana.

Barn:
Erik Gustaf Fluur. Född 1759-06-04 på Grisbacka, Umeå lfs (AC). Död 1759-06-19 i Umeå lfs (AC).
Anna Catharina Fluur. Född 1760-04-28 på Västerhiske, Umeå lfs (AC).
Gabriel Fluur. Född 1762-06-20 på Västerhiske, Umeå lfs (AC). Död 1801-12-08 i Strömbäck, Umeå lfs (AC). (Se III:7).
Eva Maria Fluur. Född 1764-07-16 i Västerhiske, Umeå lfs (AC). Död före 1838. Brorsdottern Eva Elisabet står noterad som fosterdotter
Erik Gustaf Fluur. Född 1765-10-28 i Västerhiske, Umeå lfs (AC). Död 1766-03-?? i Umeå lfs (AC).
Emanuel Fluur. Bokhållare. Född 1767.
Christina Birgitta Fluur. Född 1768.
Christina Margareta Fluur. Född 1769. Död omkring 1770.
Catharina Eleonora Fluur. Född 1770. Död omkring 1771.
Sofia Magdalena Fluur. Född 1773. Död omkring 1775.

Gift 2:o 1777 med Sara Qvist. Född 1749. Död 1841-09-13 på Kyrkobordet, Umeå lfs (AC).

Barn:
Greta Christina Fluur. Född 1777-11-03 på Prästbordet, Umeå lfs (AC). Död 1853-01-19 i Gammelbyn, Burträsk (AC).
Carolina Lovisa Fluur. Född 1779.

IV:14 mm fm
Maria Christina Granlund. Född 1737-04-?? i Sorsele (AC). Död 1776-04-??. (Barn III:7, Far V:27, Mor V:28)

Gift 1759-03-20 i Umeå lfs (AC) med föregående ana.

 

IV:15 mm mf
Mikael Jurvelius. Född. (Barn III:8)

Gift med efterföljande ana.

Barn:
Christina Elisabeth Jurvelius. Född 1769-03-09 i Brahestad-Raahe (SF). (Se III:8).

IV:16 mm mm
Anna Åberg. Född. (Barn III:8)

Gift med föregående ana.

Generation V

V:21 mf mf f
Wolter Nordanwehr. Kyrkoinspektör. Kommissarie. Född beräknat 1667. (Barn IV:11)

Gift 1704-04-05 i Malmö S:t Petri (M) med efterföljande ana.

Barn:
Cecilia Nordanwehr. Född 1705-07-1? i Malmö S:t Petri (M).
Anna Nordanwehr. Född 1706-06-30 i Malmö S:t Petri (M).
Catharina Nordanwehr. Född 1708-03-04 i Malmö S:t Petri (M).
Erik Volter Nordanwehr. Född beräknat 1711. Död 1787-03-05 i Åhus (L). (Se IV:11).
Jonas Nordanwehr. Född 1712-06-24 i Malmö S:t Petri (M).
Maria Malena Nordanwehr. Född 1713-09-04 i Malmö S:t Petri (M).
Hedvig Nordanwehr. Född 1715-02-19 i Malmö S:t Petri (M).

V:22 mf mf m
Catharina Stare. Född 1686. (Barn IV:11)

Gift 1704-04-05 i Malmö S:t Petri (M) med föregående ana.

 

V:23 mf mm f
Sebastian Marille. Överinspektör vid Stora Sjötullen 1719 i Åhus (L). Född 1684-11-0? i Västervik (H). Död 1749-08 i Åhus (L). (Barn IV:12, Far VI:45, Mor VI:46)

Gift 1715-11-18 med efterföljande ana.

Barn:
Hedvig Charlotta Marille. Född 1725-06-08 i Åhus (L). Död 1790-12-29 i Åhus (L). (Se IV:12).

V:24 mf mm m
Anna Maria Palmcreutz. Född 1699-01-25 i Stockholm. Död 1738. (Barn IV:12)

Gift 1715-11-18 med föregående ana.

 

V:25 mm ff f
Erik Johan Fluur. Kyrkoherde. Född beräknat 1697. Död 1757-02-11 i Umeå lfs (AC). (Barn IV:13)

Gift med efterföljande ana.

Barn:
Brita Catharina Fluur. Född 1732.
Emanuel Fluur. Född 1733.
Anna Margareta Fluur. Född 1735-12-08 i Umeå lfs (AC).
Christian Fluur. Född 1737-03-14 i Umeå lfs (AC). Död 1779-08-09 i Umeå lfs (AC). (Se IV:13).
Ebba Catharina Fluur. Född 1738-12-07 i Umeå lfs (AC).
Johannes Fluur. Född 1740-07-01 i Umeå lfs (AC).
Eva Maria Fluur. Född 1742-06-10 i Umeå lfs (AC).
Erik Fluur. Född 1743-09-10 i Umeå lfs (AC).

V:26 mm ff m
Anna Burman. Född 1704. Död 1757-06-05 i Umeå lfs (AC). (Barn IV:13)

Gift med föregående ana.

 

V:27 mm fm f
König Granlund. Komminister. Född 1682 i Sorsele (AC). Död 1745 i Sorsele (AC). (Barn IV:14, Far VI:53)

Gift med efterföljande ana.

Barn:
Brita Granlund. Född omkring 1716 i Sorsele (AC). Död 1776 i Arvidsjaurs kbfd (BD).
Barbro Granlund. Född 1728-01-10 i Sorsele (AC).
Maria Christina Granlund. Född 1737-04-?? i Sorsele (AC). Död 1776-04-??. (Se IV:14).

V:28 mm fm m
Anna Laestadius. Född omkring 1684. (Barn IV:14, Far VI:55, Mor VI:56)

Gift med föregående ana.

Generation VI

VI:45 mf mm ff
Magnus Marille. Tullnär vid Stora Sjötullen 1681 i Västervik (H). Död 1716-05-12 i Västervik (H). (Barn V:23)

Gift 1681-04-17 i Västervik (H) med efterföljande ana.

Barn:
Sebastian Marille. Född 1684-11-0? i Västervik (H). Död 1749-08 i Åhus (L). (Se V:23).

VI:46 mf mm fm
Elisabet Standoff. Född beräknat 1664. (Barn V:23)

Gift 1681-04-17 i Västervik (H) med föregående ana.

 

VI:53 mm fm ff
Hans Eriksson. Född. (Barn V:27)

Gift

Barn:

König Granlund. Född 1682 i Sorsele (AC). Död 1745 i Sorsele (AC). (Se V:27).

 

VI:55 mm fm mf
Johan Laestadius. Född. (Barn V:28)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Anna Laestadius. Född omkring 1684. (Se V:28).

VI:56 mm fm mm
Brita Nora Fjellström. Född. (Barn V:28)

Gift med föregående ana.

 

Stäng fönster

Till början av släktforskningen

(2010)