4/15

Birger Knös, son till 3/03.

Student i Uppsala 1784, och i Lund 1788. Fil. mag. i Lund 1790. Prästvigd 1791. Pastorsadjunkt i Saleby (16) 1792. Vice rektor i Skara 1795. Rektor i Alingsås 1798. Kyrkoherde i Källby 1816 (16). Prost i Källby 1819. Hedersledamot i Svenska Bibelsällskapet i Stockholm 1816.

Född 1766-03-12 på Glättestorp i Norra Vånga (16).

Död  1822-11-02 i Källby (16).

Gift 1798-06-26 i Saleby (16) med 

Brita Johanna f Silvius.

Född 1768-02-13 i Trässberg (16).

Död  1840-12-03 i Skara.

Dotter till: Kyrkoherde Sebastian Silvius, döpt 1728-01-25, död 1776-04-09; gift 1761-05-01 med Anna Katarina f Wångberg, i hennes 1:a gifte, född 1732-11-14, död 1808-11-11.      

 

Birger begravd i Källby och Brita i Skara.

 

Barnlösa.

 

Brita kallades "Lilla Prostinnan".

Birger var en erkänt duktig skollärare och en engagerad präst. Han tog generöst hand om flera fattiga elever och deras uppfostran samt gjorde en donation till församlingen för fattiga skolbarn.

(2009)

Till början av släktforskningen