7/05

Börje Anders Olof Knös, son till 6/03.

Student i Uppsala 1901. Fil.lic. och fil.dr 1908, samt kansliexamen 1910, allt i Uppsala. Förste kanslisekreterare 1917. Kansliråd 1919-1923. Statssekreterare i ecklesiastikdepartementet 1929-48.

Född 1883-03-05 i Uppsala.

Död  1970-02-25 i Stockholm.

Gift 1915-08-18 i Köping (08) med 

Sigrid Anna Elisabeth f Hummerhielm.

Född 1888-10-23 i Segerstad (08).

Död  1971-11-03 i Stockholm.

Dotter till: Kyrkoherde Bror Uno Constantin Johan Hilmar Laurentius Stanislaus Alexander Hummerhielm, född 1848-10-20, död 1930-06-27; gift 1873-11-25 med Christina Augusta f Petersson, född 1851-01-21, död 1933-09-27.

Börje och Elisabeth begravda på Gamla Kyrkogården, Uppsala.

 

Barn presenteras ej här å nätet.

 

Börje deltog vid ett flertal tillfällen som sakkunnig i olika kommittéer och utredningar, t.ex. sekreterare i Riksdagens statsutskott 1914-28, sekreterare i lärarlönekommittén 1920-23, ordförande i upplysningsnämnden 1935, mfl.
Han var mycket engagerad i kulturelpla frågor och var mycket aktiv i arbetet med att fördjupa de kulturella kontakterna med andra länder. Speciellt intresserade var han av fransk kultur.

(Läs mer om Börje i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

Litteratur av Börje:
Guillaume Budé och den franska humanismens renässans (1939); Rabelais (1943);Dikter Giorgos Seferis, översättning och tolkning (1963); m.fl.

 

 (2011-05)

Till början av släktforskningen