7/17

Oscar Thorgny Yngve Knös, son till 6/14.

Bokhållare i New York (USA).

Född 1876-07-31 i Lund.

Yngve utflyttad till N Amerika i april 1885, från Lund.

 

(1994)

Till början av släktforskningen