Med hänsyn till individen och på grund av svensk lag så har jag valt att inte presentera dessa personuppgifter på min hemsida.

 

 

Till början av släktforskningen