2/02

Olof [Olavus] Knös, son till 1/01.

Student i Uppsala 1703. Fil.mag. i Uppsala 1713. Rektor i Mariestad 1714. Prästvigd 1715. Kyrkoherde i Leksberg (16) 1724. Kontraktsprost i Norra Vånga (16) 1729. Ägare av säteriet Glättestorp i Norra Vånga.

Född 1683-07-05 på Svinåsa i Od (15).

Död  1748-04-11 (eller -04-07)  i Norra Vånga.

Gift 1717-10-08 i Mariestad med 

Eva Beata f Bellander.

Född 1698-06-29.

Död  1768-05-30 i Skara.

Dotter till: Prosten Andreas Jonas Bellander, född 1650, död 1722-06-14; gift 1683-06-17 med Gunborg f Fegraeus, född 166(6), död 1725-07-07.

 

Olof och Eva begravda i Norra Vånga.

 

Olof är stamfader för de två släktgrenarna. Den äldre grenen härstammar från Andreas och den yngre från Per.

 

Barn:

Andreas, född 1721-02-03          3/01

Birger, född 1722-08-12             3/02

Per, född 1727-01-27                 3/03

 

Olof ansågs vara ”en utmärkt skicklig kontraktsprost” och mycket respekterad som präst. Han fick därför predika på prästmötet 1736 och var preses på prästmötet 1739. Han var en av biskop Swedbergs mest anlitade medhjälpare. Olof var erkänt duktig på att skriv dikter latin, grekiska och svenska. Mycket av detta finns bevarat i den Knöska-samlingen i Skara bibliotek.
Olof blev en av stiftets rikaste präster. Vid sin död hade han 17764 daler i tillgångar, men inga skulder. Han ägde frälsehemmanet Glättestorp 1 mantal (värt 4400 daler), frälsehemmanet Tolsgården 1 mantal, Källegården ¾ mantal, Aplagården 1/2 mantal, Karlsgården, m.fl. Sammanlagt fast egendom till ett värde av 9753 daler.

(Läs mer om Olof i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

(2011-05)      

Till början av släktforskningen