4/01

Olof Andersson Knös, son till 3/01.

Student i Uppsala 1772. Fil. kand. och e.o. amanuens vid Kungl. Biblioteket i Stockholm 1778. Fil.mag. i Uppsala 1779. Docent i litteraturhistoria i Uppsala 1780. E.o. amanuens vid Universitetsbiblioteket i Uppsala 1781. E.o. adjunkt vid filosofiska fakulteten i Uppsala 1784. Lektor i grekiska i Skara 1796.

Född 1756-03-21 i Leksberg (16).

Död  1804-01-15 i Skara.

Gift 1794-09-04 i Skara med 

Margareta f Siberg.

Född 1767-04-25 i Skara.

Död  1823-10-12 i Skara.

Dotter till: Rektor Erik Siberg, född 1728-02-16, död  1778-01-21; gift 1765-0(6)-22 med Ursilia Maria f Frigell, döpt 1744-08-03, död 1802-01-25.

 

Olof och Margareta begravda i Knöska familjegraven på Gamla Kyrkogården i Skara.

 

Barnlösa.

 

Olof hade mycket stort intresse för den klassiska Västgötiska poesin på latin och detta resulterade i flera litteraturhistoriska avhandlingar. Som adjunkt i Uppsala ägnade sig Olof åt forskning i dem svenska historian. Efterhand kom han att inrikta sig på den bibliografiska banan och han var, under sin tid, en av de främsta bibliograferna i vårt land. Olof var i centrum av ett kontaktnät med andra lärocentra, som han systematiskt byggde upp. Under sin tid i Uppsala blev Olof flera gånger förbigången i sin karriär och han tvingades därför söka en tjänst som lektor i Skara.
Här samlade han på sig ett mycket omfattande och värdefullt bibliotek. Vid hans död skingrades biblioteket men hans stora samling av brev, manuskript biografiska samlingar rörande Västgötar finns nu
bland den Knöska-samlingen i Skara bibliotek, men här finns mycket mer eftersom Olof var en notorisk samlare. Den Knöska-samlingen har även kompletterats med dokument från andra Knösar.

(Läs mer om Olof i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

Litteratur av Olof:
Historiola litteraria poëtarum Vestrogothiae latinorum (1776-96); Historia academiæ Upsaliensis (1783-95); Tillsammans med G Knös (4/09) och G Rosén, Ossians skaldestycken 1-3 (1794-1800)m.fl.
Det mesta av Olofs produktion finns i handskrift på Kungliga biblioteket såsom: Repertorium Sueciæ biographicum (innehåller biografiska källhän-visningar); Repertorium Sueciæ diplomaticum (förteckning på diplom och tryckta handlingar för åren 1521-1784); och i den Knöska-samlingen i Skara Bibliotek.

Litteratur om Olof:
Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur, E Hamberg avhandling (1985).

 

(2011-05)

Till början av släktforskningen