4/08

Anders Knös, son till 3/01.

Rektor i Alingsås 1791. Fil. mag. 1794. Prästvigd 1794. Hovpredikant 1801. Kyrkoherde i Norra Vånga (16) 1805. Prost i Norra Vånga 1806.

Ägare av säteriet Disarås med Brunnebergshed i Edsvära (16).

Född 1769-02-01 i Skara.

Död  1813-09-20 (i Vänersborg) i Norra Vånga.

Gift 1799-05-18 i Stockholm med

Sofia Mariana [Fiken] f Dævel.

Född 1768-08-26 i Stockholm.

Död  1854-05-11 i Skara.

Dotter till: Hovsekreterare Wilhelm Christoffer Dævel, född 1735, död 1783-06-21; gift 1765 med Mariana Ulrika [Ulla] f Wertmüller, född 1745-11-20, död 1794-06-01.

Anders och Sofia begravda i Norra Vånga.

 

Barn: 

Anders W, född 1804-10-27                 5/04

S Wilhelmina, född 1808-10-18             5/05

Sofia kallades ”Långa Prostinnan” och även ”Faster Anders”.

 

(2006)

Till början av släktforskningen