4/09

Gustaf Knös, son till 3/01.

Student i Uppsala 1791. Fil. mag. i Uppsala 1797. Teol. kand 1800. Docent i gamla och nya testamentets exegetik 1800. Akademiadjunkt i grekiska och i österländska språk i Uppsala 1806. Professor i Uppsala i grekiska 1810, utbytt mot professuren i österländska språk 1814. Prästvigd 1817. Kyrkoherde i Västeråker och Dalby (03) 1817. Teol. dr. 1818.

Född 1773-10-20 i Skara.

Död  1828-12-13 i Uppsala.

Gift 1810-09-09 i Åsbräcka (15) med 

Alida Maria f Olbers.

Född 1786-06-02 på Högärdet i Fors (15).

Död  1855-07-30 i Uppsala.

Dotter till: Sjökapten Levinius Olbers, döpt 1725-08-05, död 1804-12-11; gift 1783-01-17, i 3:e giftet, med Anna Mariana f Ahlberg, född 1747-02-18, död 1813-09-01.

(Länk till Levinius Olbers på Göran Olbers hemsidor)

 

Gustaf och Alida begravda på Gamla Kyrkogården, Uppsala.

Barn: 

Anna H D, född 1812-06-01                  5/06

Thekla L A, född 1815-06-17                5/07

 

Gustafs intresse var främst riktat mot grekiskan och de orientaliska språken. Gustaf studerade i Rostock 1801, i Paris 1802, och i Göttingen 1803-07, med kända orientalister som lärare. Han utnämnd till akademiadjunkt i Uppsala men hans lovande vetenskapliga bana avbröts eftersom han allt mer kom att ägna sig åt religiösa frågor. Gustaf var ledamot av bibelkommissionen 1813, och han utnämndes 1817 till kyrkoherde med bibehållen professur.

 (Läs mer om Gustaf och Alida i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

Litteratur av Gustaf:
Tillsammans med O Knös (4/01) och G Rosén, Ossians skaldestycken 1-3 (1794-1800); Samtal med mig sjelf om verlden, menniskan och Gud (1824); Försök att utreda några vigtiga frågor (1827). Detta senare verk kan betraktas som hans teologiska testamente. Samt ett flertal verk om religiösa ämnen. Hans stora brevsamling finns på Uppsala Universitetsbibliotek.

 

(2011-05)

Till början av släktforskningen