6/04

Emma Hedvig Charlotta Knös, dotter till 5/02.

Född 1842-03-26 i Uppsala.

Död  1925-09-20 i Stockholm.

Gift 1866-06-12 i Uppsala med 

Clas Jonas Theodor Odhner.

Fil. dr. och docent i historia vid Uppsala universitet 1860. Adjunkt i historia i Lund 1865. Professor i historia i Lund 1871. Riksarkivarie i Stockholm 1887.
Medlem av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1882 och En av de Aderton i Svenska Akademien 1885.

Född 1836-06-17 på Slävik i Hemsjö (15).

Död  1904-06-11 i Stockholm.

Son till: Prosten Clas Odhner, född 1794-11-26, död 1851-09-30; gift 1825 med Anna Carolina f Ericsson, född 1800-09-10, död 1870-08-07.  

 

Emma och Clas T begravda i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

 

Barn: 

Nils Johan Teodor, professor, född 1879-02-25 i Lund, död 1928-10-29 i Stockholm; gift, i 1:a giftet, 1913-06-18 i Malmö med fil. kand. Synnöve Johanna f Gripenberg, född 1889-12-05 i Helsingfors, död 1918-12-12 i Kristiania. Gift, i 2:a giftet, 1920-05-31 i Stockholm med fil. kand. Ebba Carolina f Nordenson, född 1884-07-03 i Göttingen (D), död 1956-05-02 i Stockholm.

Gabriella Emma Carolina, född 1880-12-22 i Lund, död 1883-11-11 i Lund. 

Clas Erik Emanuel, förste kanslisekreterare, född 1883-07-16 i Lund, död 1939-11-08 i Stockholm; gift 1928-04-29 i Köpenhamn med banktjänsteman Astrid Hedvig f Sundberg, född 1898-07-08 i Stockholm, död 1982-03-16 i Stockholm.

 

Clas T ansågs vara en god pedagog, med en djup kunskap i historia. Förutom föreläsningar i svensk historia höll han föreläsningar i engelsk och europeisk historia. Han bidrog i högsta grad till att ”popularisera” historia, bl.a. genom hans mest kända böcker, ”Lärobok i fäderlandets historia” som utkom 1869-72 i flera versioner och upplagor. Dessa var länge skolans standardläroböcker i historia, faktiskt delvisända fram till 1950.
Det var på hans initiativ och under hans ledning som statens arkivväsende började byggas upp, med Riksarkivet och Landsarkiven, för ”att bereda betryggande förvaring och vård åt våra i landsorten spridda äldre handlingar”.
Clas T var riksdagsman i Andra Kammaren, för Stockholm Stad, under åren 1893-97.

(Läs mer om Clas T i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

Litteratur av Clas Theodor:
Sveriges Inre Historia under Drottning Kristinas förmyndare (1865); Om nationalitetsprincipen med särskildt afseende på Norden (1867); Sveriges politiska historia under Gustaf III:s regering, (1885-1905); Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks Historia för skolans Högre klasser (1869); Lärobok i fäderneslandets historia för skolans Lägre klasser (1870) och Lärobok i fäderneslandets historia, bearbetad för folkskolan (1872); m.fl.
Clas Theodor hjälpte även sin svåger Theodor Knös, när hans böcker gavs ut.

 

(2011-05)

Till början av släktforskningen