4/07

Carl Johan Knös, son till 3/01.

Student i Uppsala 1784. Fil. mag. i Uppsala 1791. Docent i historia i Uppsala 1792. Prästvigd 1796. Kyrkoherde i Norra Ving (16) 1796. Adjunkt och lektor vid Skara gymnasium 1796-1826. Kyrkoherde i Vinköl (16) 1801. Teol. lektor och prost i Götene (16) 1805. Teol. dr. 1809. Teol. professors titel 1818. Domprost i Skara 1825. 

Född 1767-12-10 i Skara.

Död  1835-05-10 i Skara.

1)Gift 1798-06-27 i Saleby (16) med 

Anna Helena f Silvius.

Född 1773-05-23 i Trässberg (16).

Död  1822-03-11 i Skara.

Dotter till: Kyrkoherde Sebastian Silvius, döpt 1728-01-25, död 1776-04-09; gift 1761-05-01 med Anna Katarina f Wångberg, i hennes 1:a gifte, född 1732-11-14, död 1808-11-11.

2)Gift 1825-12-29 i Rommele (15) med 

Anna Elisabet f Olbers, i hennes 2:a gifte.

Född 1777-06-10 på Högärdet i Fors (15).

Död  1841-05-16 i Skara.

Dotter till: Sjökapten Levinius Olbers, döpt 1725-08-05, död 1804-12-11; gift 1760-11-25, i 1:a giftet, med Elisabet f Maule, född 1741-05-27, död 1778-09-18.

(Länk till Levinius Olbers Göran Olbers hemsidor)

 

Carl Johan, Anna Helena och Anna Elisabet begravda i Knöska familjegraven på Gamla Kyrkogården i Skara.

 

Barn:

1)Hedvig C, född 1799-09-18                                                         5/01

 1)Anders E, född 1801-02-09                                                        5/02

 1)Eva Lovisa, född 1802-08-22 i   Skara. Död samma dag.            (5/03)

 

Carl Johan var mycket intresserad av historia, och när han kom till Uppsala inspirerades ytterligare av sin äldre bror Olof, som redan var verksam i Uppsala då. Efter sin magister examen verkade han i flera år som docent i historia. Han blev erbjuden docenturen i Österländska språk men tackade nej, och valde istället att återvända till Skara läroverk, 1795, till en tjänst som adjunkt i grekiska. Snart därefter utnämndes han till kyrkoherde i Ving och han bytte nu bana. Som präst ansågs han vara en av den tidens främsta predikanter och lärare. 1825 utnämndes han till domprost, med tillträde 1828, men Carl Johan drabbades av ett slaganfall 1826, så han kom aldrig att verka på denna tjänst.
Förutom sitt engagemang inom kyrkan var Carl Johan riksdagsman för prästeståndet i Skara stift, vid alla riksdagar mellan 1809-1823, han var sekreterare i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1807-1817 och grundare av Skara bibelsällskap 1817 samt ledamot av Lantbruksakademien.

(Läs mer om Carl Johan i släktboken: Knös Västgötasläkten en släktredovisning.)

 

Litteratur av Carl Johan:
Hebreisk språklära, jemte inledning om hebreiska litteraturen och sättet att lära språket (1818); m.fl.

Litteratur om Carl Johan:
Christerlig Likpredikan då domprosten ….. Carl Johan Knös jordfästades, J Kjellander (1835).

 

(2011-05)

Till början av släktforskningen