Källor och förklaringar

Genealogiska Källor

Publicerade
Anor och Minnen, E Liljedahl (1927-30).
Gustav Vasas Avkomlingar, P M Granquist (1923).
Lovisa Maria Hjelms Ättlingar 1772-1971, P H Törngren (1971).
Ny Svensk Släktbok, K A K:son Leijonhufvud (1906).
Några Anteckningar Om Familjen Wertmüller, G A Granström (1919).
Släkten Heurlin från Berga Församling i Sunnerbo Härad, A Wahlgren (1944).
Svensk-Slägtkalender (årg 1-4) L M V Örnberg.
Svenska Adelns Ättartavlor, G Elgenstierna (1925).
Svenska Adelns Ättar-Taflor, G Anrep (1858-64).
Svenska Slägtboken, G Anrep (1871-75).
Svenska Släkten Lokrantz, G Karlberg (1906).
Svenska Släktkalendern, från diverse årtal.
Svenska Ättartal 1889, (Årg 5-14) L M V Örnberg.
Sveriges Adelskalender, från diverse årtal.
Västgötasläkten Knös, A Knös, 6/08, (1898).

Opublicerade
Antavla H D Rudelius.
Anteckningar av B Knös, 7/05.
Anteckningar av C Uggla, 7/04, (1973).
Släkten Bergendahl, C O Erikson. 
Västgötasläkter, A N Settergren.

 

Övriga Källor
Anteckningar Om Kongl. Elfsborgs Regemente 1680-1815, O Mannerfelt, (1887).
August Edström Minnesanteckningar, E Edström (1916).
Härjedalens Ortnamn och Bygdesägner, E Modin (1911).
Karl XII:s Officerare, A Lewenhaupt (1920).
Knöska samlingen vid Skara bibliotek.
Krigsarkivet Biografica.
Kyrkböcker, i massor, via SVAR, Genline och Arkiv Digital.
Mina Lefnadsminnen, G Knös, 5/02, (1882).
Ordenskansliet vid Kungl. Maj:t, Kungl. Slottet Stockholm.
Skara Stifts Herdaminne, J W Warholm (1871/1984).
Skara Stifts Herdaminne 1850-1930, Cederholm och Friberg (1928).
Strengnäs Stifts Herdaminne, Fjärde delen, K A Hagström (1901).
Stora Wånga Vångastudier, O Henricson (1978).
Svenska Akademiens Ordbok.
Svenska Män Och Kvinnor, (1948).
Svenska Förnamn, R Otterbjörk (1979) Fe(x)
Svenska Församlingar Genom Tiderna (1989) Cj-c(x)
Svenskt Biografiskt Handlexikon, H Hofberg (1906).
Svenskt Biografiskt Lexikon
Sävenäs Folkliv och Andra Företeelser, (1985)
.
Ur Västgötaprästernas Bouppteckningar Från Tiden Före 1761, C-M Bergstrand (1977).
Västgöta Nation I Lund 1683-1910, C Sjöström (1911).
Västgöta Nation I Uppsala 1595-1830, B V:son Lundqvist (1928).
Västgöta Regemente II Biografiska uppgifter, C T Kocken (1948)
Ölsremma - En Liten Gränssocken Vid Komosse (1980).

 

Förklaringar
Ankorten är numrerade enligt följande exempel: 8/09 som visar att denna person är den nionde personen i åttonde generationen. 

Om en ort/församling inte bedömts vara allmänt känd, har länskod angivits efter orten: Ronneby (10).

Länskoder enligt följande:

01  AB   Stockholms län
03  C    Uppsala län
04  D    Södermanlands län
05  E    Östergötlands län
06  F    Jönköpings län
07  G    Kronobergs län
08  H    Kalmar län
09  I     Gotlands län
10     Blekinge län
11     Kristianstad län
12  M    Malmöhus län
13  N    Hallands län
14  O    Göteborg och Bohus län
15  P    Älvsborgs län
16  R    Skaraborgs län
17  S    Värmlands län
18  T    Örebro län
19  U    Västmanlands län
20  W    Kopparbergs län
21  X    Gävleborgs län
22  Y    Västernorrlands län
23  Z     Jämtlands län
24  AC   Västerbottens län
25  BD   Norrbottens län

(2010-09)

Till början av släktforskningen